Organe de mașini

Facultatea de Inginerie Aerospațială

Titular Curs : Conf.dr.ing. Petre-Lucian Seiciu
Îndrumători proiect-laborator : Șef.lucr. dr.ing. Tiberiu Laurian, As.ing. Alina Popescu, As.dr.ing. Dănuța Grad

Notițe de curs - O.M. I (anul II - semestrul II):

Capitolul 1: Mecanisme

Capitolul 1: Șurub

Capitolul 1: Asamblări demontabile

Capitolul 2: Asamblări nedemontabile

Capitolul 3: Arbori

Capitolul 4: Tribologie

Capitolul 5: Lagăre

Notițe de curs - O.M. II (anul III - semestrul I):

Capitolul : Angrenaje

Capitolul : Transmisii

Capitolul : Rulmenți

Capitolul : Curele

Capitolul : Cuplaje

Capitolul : Cuplaje - desene

Lucrări de laborator

Lucrarea nr. 1: Elemente de proiecatre a formei

Lucrarea nr. 2: Determinarea experimentală a momentelor de înșurubare

Lucrarea nr. 3: Randamentul cuplei șurub-piuliță

Lucrarea nr. 4: Șuruburi prestrânse

Teste de verificare