Fiabilitate și Mentenanță

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică - Inginerie Economică

Titulari Curs : Prof.dr.ing. Andrei Tudor, Conf.dr.ing. Radu-Florin Mirică
Îndrumători laborator : Șef.lucr. dr.ing. Tiberiu Laurian, As.ing. Alina Popescu

Notițe de curs :

Capitolul 1: Introducere

Capitolul 2: Defecțiunile sistemelor mecanice

Capitolul 3: Indicatorii de fiabilitate ai sistemelor mecanice

Capitolul 4: Repartiții utilizate în fiabilitate

Capitolul 5: Fiabilitatea intrinsecă

Capitolul 6: Fiabilitatea sistemelor mecanice

Capitolul 7: Mentenabilitatea sistemelor mecanice

Capitolul 8: Disponibilitate

Capitolul 9: Determinarea fiabilității

Capitolul 10: Aplicații

Capitolul 11: Teste de verificare

Lucrări de laborator

Lucrarea nr. 1: Parametrii statistici ai durabilității unui rulment (PDF 190 KB)

Lucrarea nr. 2: Determinarea legii de repartiţie (PDF 232 KB)

Lucrarea nr. 3: Eliminarea valorilor aberante (PDF 136 KB)

Lucrarea nr. 4: Determinarea fiabilității unui sistem cu ajutorul metodei "Monte Carlo" (PDF 196 KB)