Cursuri ingineri profil mecanic

Denumire curs

Facultate

Titular curs

Anul de studii

Sem.

Organe de mașini

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing. Ioan Voica
Prof.dr.ing. Sorin Cananau

II A

III A

I+II

Metoda elementului finit

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Sorin Cananau

III A

I

Istoria artei

Ing. Mecanica

si Mecatronica

S.l.dr. Luminita Batali

I Des.

I

Legislatie tehnica

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Constantin Ranea

I C,

II B, C

II

Geometrie computerizata

Ing. Mecanica

si Mecatronica

S.l.dr.ing. Liviu Ciupitu

I Des.

II

Introducere in informatica

Ing. Mecanica

si Mecatronica

-

I E

I

Utilizarea calculatoarelor

Ing. Mecanica

si Mecatronica

-

I E

II

Organe de mașini

IMST

Conf.dr.ing.

Radu Mircea

Carp Ciocardia

II A

I+II

Organe de mașini

IMST

Conf.dr.ing.

Petre-Lucian Seiciu

II B

I+II

Organe de mașini

IMST

Conf.dr.ing.

Gina-Florica Stoica

II C

I+II

Organe de mașini

IMST

Conf.dr.ing. Alexandru-Valentin Radulescu

II AC

II

Organe de mașini

I.S.B.

Prof.dr.ing.

Andrei Tudor

II MIAIA

III MIAIA

II

I

Componentele mecanice ale sistemelor biotehnice

I.S.B.

Prof.dr.ing. Filip Ilie

III ISBE

IDRD

I

Marketingul sistemelor biotehnice

ISB

Prof.dr.ing. Filip Ilie

VI IMSB

II

Organe de mașini

Transporturi

Prof.dr.ing.

Traian Cicone

II A (AR)

II

Organe de mașini

Transporturi

S.l.dr.ing.

Tiberiu Laurian

II C

III C

II

I

Organe de mașini

Transporturi

Prof.dr.ing. Ioan Voica

III A

I

Mecansime și transmisii

Ing. Aerospațială

Conf.dr.ing.

Petre-Lucian Seiciu

III CA

SP

I

Organe de mașini

Ing. Aerospațială

Conf.dr.ing.

Petre-Lucian Seiciu

II

II

Managementul proiectelor in dezvoltarea de produs

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Constantin Ranea

II A

II

Managementul proiectelor in dezvoltarea de produs

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Ioan Dan Filipoiu

II MC

OPT

II

Tribologie

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Andrei Tudor

III Mec.

II

 

Cursuri ingineri profil electric

Denumire curs

Facultate

Titular curs

Anul de studii

Sem.

Mecanisme si organe de mașini

Energetica

Conf.dr.ing.
Adrian Predescu

II A, II B

II

Mecanisme si organe de mașini

Energetica

Conf.dr.ing.
Gina-Florica Stoica

II C

II

Organe de mașini

Inginerie Electrica

Conf.dr.ing.
Radu-Florin Mirică

I A, I IA

II

Organe de mașini

Inginerie Electrica

Prof.dr.ing. Filip Ilie

I B, I IE

II

 

Cursuri ingineri profil economic

Denumire curs

Facultate

Titular curs

Anul de studii

Sem.

Baze de date si algoritmi

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Adrian Predescu

II IE

I

Managementul proiectelor

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Ioan Dan Filipoiu

IV IE

I

Tranzactii comerciale

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Petre-Lucian Seiciu

IV IE

I

Geometrie computerizata

Ing. Mecanica

si Mecatronica

S.l.dr.ing.

Liviu Ciupitu

I IE

II

Componentele sistemelor mecanice I, II

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Ioan Dan Filipoiu

II IE

III IE

I+II

Modelarea si simularea proceselor de productie

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Radu Mircea

Carp Ciocardia

III IE

II

CAD/CAE

Ing. Mecanica

si Mecatronica

S.l.dr.ing.

Tiberiu Laurian

III IE

I

Managementul resurselor umane

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Stefan Stanciu

IV IE

II

Managementul productiei

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing. Alexandru

Valentin Radulescu

IV IE

OPT

I

Marketing industrial

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing. Filip Ilie

IV IE

II

Sisteme informationale pentru management

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Sorin Cananau

III IE

I

Fiabilitate si mentenanta

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Radu-Florin Mirica

III IE

II

Structuri si sisteme mecanice

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Andrei Tudor

II IE

I+II

Dezvoltare de produs

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Ioan Dan Filipoiu

IV IE

II

Metode numerice

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Radu Mircea

Carp Ciocardia

II IE

II

 

Cursuri Master
Antreprenoriat Industrial (AI)
Concepție Integrată în Ingineria Mecanică (CI)

Denumire curs

Facultate

Titular curs

Anul de studii

Sem.

Dezvoltare durabila de produs

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Ioan Dan Filipoiu

V Master AI

I

Managementul calitatii totale

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Constantin Bucsan

 

Prof.dr.ing.

Andrei Tudor

V Master AI

I

Marketing strategic

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Filip Ilie

V Master AI

I

Managementul IMM-urilor

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing. Alexandru-Valentin Radulescu

V Master AI

I

Prelucrarea statistica a datelor

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Cornel Caslaru

V Master AI

I

Inovare si transfer tehnologic

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Constantin Ranea

VI Master AI

VII Master AI

I

Modelare, simulare in inginerie mecanica I, II

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Sorin Cananau

V Master CI

I+II

Simularea numerica a fenomenelor de transfer

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Tudor Prisecaru

V Master CI

I

Prototip virtual

Ing. Mecanica

si Mecatronica

S.l.dr.ing.

Tiberiu Laurian

V Master CI

I

Modele de lubrificatie in tribosisteme

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Mircea Pascovici

V Master CI

I

Capitole speciale de fizica fluidelor

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Corneliu Balan

V Master CI

I

Dezvoltare de produs

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Radu-Florin Mirică

VI Master CC

I+II

Capitole speciale de programare

Ing. Mecanica

si Mecatronica

As.dr.ing.

Cristian Popescu

VI Master CC

I

Tehn.inform.pt. dezvoltarea de produs

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Victor-Gabriel Marian

VI Master CI

I

Materiale si structuri

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Ioan Voica

V Master CI

II

Calculul avansat al structurilor

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Nicolae Constantin

V Master CI

 

II

Dezvoltarea si

riscul afacerilor

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Sorin Ionescu

 

S.l.dr.ing.

Iuliana Grecu

V Master AI

 

 

VI Master AI

II

 

 

I

Managementul mediului pt. proc.ind.

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Adrian Ciocanea

V Master AI

VI Master AI

II

I

Informatica procesului decizional

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Sorin Cananau

V Master AI

II

Proiectarea asistata a componentelor din materiale plastice

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Conf.dr.ing.

Victor Gabriel Marian

VI Master CC

II

Gestionarea proiectelor de inovare

Ing. Mecanica

si Mecatronica

Prof.dr.ing.

Ioan Dan Filipoiu

VI Master CC

II

 

Cursuri în limbi străine

Denumire curs

Titular curs

Anul de studii

Sem.

Introduction to Mechanical Engineering

Conf.dr.ing.
Sorin Cananau

II E

I

Machine Elements & Mechanisms I, II

S.l.dr.ing.
Liviu Ciupitu

Prof.dr.ing.
Traian Cicone

II E
III E

I+II

Software tools for Mecanical. Engineering I

Conf.dr.ing.
Sorin Cananau

IV E

I

Tribology

Prof.dr.ing.
Traian Cicone

IV E

I

Konstruktionsprojekt

-

II G

I

Maschinenelemente und Mechatronik I, II

Conf.dr.ing.
Victor-Gabriel Marian

Conf.dr.ing.
Radu-Florin Mirică

II G

III+IV

Elements de machines et mecanismes I, II

Conf.dr.ing.
Gina-Florica Stoica

II F
III F

II
I

Virtual Prototype

Conf.dr.ing.
Victor-Gabriel Marian

IV G

VII

Modellierung und Simulation im MB

Conf.dr.ing.
Victor-Gabriel Marian

III G

VI

Produkt Design Projekt

Conf.dr.ing.
Victor-Gabriel Marian

III G

VI

Numerical Methods

-

II E

II

Machine Design Project I

-

III E

II

Mechanical Transmissions

Prof.dr.ing.
Traian Cicone

III E

II

Transmissions mecaniques

Conf.dr.ing. Alexandru-Valentin Radulescu

III F

II

Constructions mecaniques I

Conf.dr.ing. Gina-Florica Stoica

III F

II

Introduction en Genie Mecanique

Conf.dr.ing.
Victor-Gabriel Marian

II F

III

Einführung in die rechnergestützte Konstruktion

Conf.dr.ing.
Victor-Gabriel Marian

II F

III