CAD/CAE

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică - Inginerie Economică

Titular Curs : Șef lucrări dr.ing. Tiberiu Laurian
Îndrumător laborator : Șef lucrări dr.ing. Tiberiu Laurian

Lucrări de laborator

Crearea unui angrenaj cilindric în SolidWorks

Tema verificare 2010/2011