Marţi 23 noiembrie 2004 a avut loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul "Contribuţii privind studiul proceselor tribologice din protezele de şold" a colegului nostru Tiberiu Laurian.

Comisia de doctorat a avut următoarea componenţă:

Prof.dr.ing. Ioan Voica                 preşedintele comisiei

Prof.dr.ing. Andrei Tudor            conducător ştiinţific

Prof.dr.ing. Patrick Chabrand     membru (LMA-CNRS Marseille)

Prof.dr.med. Mihai Popescu        membru (Spitalul Clinic de Ortopedie"Foişor")

Prof.dr.ing. Mircea Pascovici     membru (şeful catedrei de organe de maşini şi tribologie)

Teza s-a bucurat de o largă apreciere atât a membrilor comisiei cît şi a celor prezenţi în sală, calificativul obţinut fiind foarte bine.

Rezumatul tezei (pdf 13.2MB) (html*)

Fotografii din timpul prezentării tezei pot fi vizionate aici.

*)În funcţie de browser, pentru vizualizarea corectă a anumitor relaţii matematice este necesară schimbarea codării caracterelor (character encoding) pentru Greek.