conf. dr.ing. MARIAN Victor-Gabriel

Adresa: CG 028, FIM, campus UPB, Splaiul Independenţei nr.313 060042 Bucureşti, Romania

e-mail: victormarian@omtr.pub.ro

Titlul tezei de doctorat:

Studiul cuplelor de frecare cu suprafeţe texturate


    Teme de cercetare:

Lubrificaţia suprafeţelor texturate

Suprafeţele texturate reprezintă un mijloc eficient de reducere a frecării şi uzării atât în lubrificaţia cu film fluid cât şi în regim de lubrificaţie mixtă. Aplicaţiile industriale sunt diverse :texturarea cilindrilor motoarelor cu ardere internă, a segmenţilor, etanşări mecanice, lagăre axiale, rulmenţi. În figura alăturată este prezentat un lagăr parţial texturat realizat în colaborare cu Catedra de Organe de Maşini şi Tribologie a Universităţii din Kassel (Germania).

 

Procese de lubrificaţie în straturi poroase, foarte compresibile, supuse la sarcini de impact

În natură cât şi în tehnologie se întâlnesc situaţii în care lubrificaţia este realizată cu ajutorul unor straturi poroase compresibile îmbibate cu lichid. Aceste straturi au şi proprietăţi de amortizare deosebite.

 


    Lista completă a Publicaţiilor

Selecție publicații

Marian, Victor Gabriel, Lubrificația suprafețelor texturate, monografie, București, 2004, ISBN 978-973-0-40145-5

    Marian,V.G, Laurian, T., Mirica, R.F., Pascu, A., Seiciu, P.L., Theoretical and experimental analysis of friction forces acting on a flywheel energy storage system rotating in air, Proceedings of the 8th International Conference on Tribology, BALKANTRIB'14, 30th Oct.- 1st Nov. 2014, Sinaia, Romania, ISBN 978-973-719-570-8, pp. 755-760, published in Journal of the Balkan Tribological Association, 2016, Vol.22, No.3, pp2175-2185

    Victor Gabriel Marian, Radu Mirica, Tudor Prisecaru, Theoretical and experimental analysis of the lubricating system of a high speed multiplier, the 13th International Conference on Tribology, ROTRIB 2016, September 22-24, Galati, Romania, published in IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 174 (2017)

    Pascovici, M. D., Marian, V. G., Gaman, D., Analytical and numerical approach of load carrying capacity for partially textured slider, International Nanotribology Conference Nano Sikkim II : Friction and Biotribology, Peeling, Sikkim, India, Noiembrie 8-12 2004

    Pascovici, M. D., Marian, V. G., An analytical and numerical approach of load carrying capacity for partially textured sliders, VAREHD 12th Conference on EHD Lubrication and Traction, Suceava, Romania, Octombrie 8-9 2004, lucrare publicată pe CD (ISBN 973-666-119-9), Paper No.19

    Marian, V. G., Lubrication of textured surfaces, Lucrarile Stiintifice ale simpozionului International "UNIVERSITARIA ROPET 2004" ,Inginerie Mecanica, pp. 117-121, Petrosani, 16-18 Octombrie, 2004

    Marian, V. G., Patrascu, P., Vatavu, S., Utilisation de la Methode des Elements Finis pour la Conception des Composants d'un Conjoncteur-Disjoncteur Hydraulique, Lucrarile Stiintifice ale Simpozionului International "UNIVERSITARIA ROPET 2002", Inginerie Mecanica, Vol.2 , Editura Focus, pp. 131-137, Petrosani,17-19 Octombrie 2002

    Marian, V.G., Scheichl, B., Tungkunagorn, N., Vorlaufer, G., Franek, F., Evaluation of mass conservative models for the tribological analysis of porous bearings, 11th International Conference on Tribology, Serbiatrib, Belgrad, proceedings, ISBN 978-86-7083-659-4, pp.220-223, 13-15 May 2009

    Corniani, E., Vilhena, L.M., Marian, V.G., Jech, M., Rodriguez Ripoll, M., Sedlaček, M., Ditroi, F., Franek, F., Experimental wear volume analysis on Al-Si-Cu laser textured cylinder liners using thin layer activation technique, 4th World Tribology Congress, Kyoto, 6-11 September 2009

    Corniani, E., Marian, V.G., Vilhena, L.M., Rodríguez Ripoll, M., Jech, M., Ditroi, F., Franek, F., TLA and nVCT for Cylinder Liner Wear Measurement, Impact of Surface Dimples, 17th International Colloquium Tribology. Solving Friction and Wear Problems, 19 – 21 January 2010, Stuttgart/Ostfildern, Germany