Programe Studii Master

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică prin Departamentul de Organe de maşini şi Tribologie organizează următoarele studii de tip master:

Master CONCEPŢIE INTEGRATĂ ÎN INGINERIE MECANICĂ

Master ANTREPRENORIAT INDUSTRIAL